Kan man hente juletre i skogen?

Ingenting skaper julestemning som pynten vi finner i skogen , men det kan faktisk være ulovlig å plukke med seg. – Å knekke friske greiner fra trær eller hogge med seg et juletre , er ikke å opptre hensynsfullt og varsomt, sier Skogselskapets Ole Chr. Løchen til NRK.

Er det lov å hogge juletre selv?

I og med at marka er annen manns eiendom er det ikke lov til å hogge juletre der. Hvis man vil hogge juletre selv må man høre med grunneieren først. Det er ikke sikkert grunneieren vil la deg hogge et juletre gratis, og du må belage deg på at også selvhogst vil koste noe.

Er det lov å hogge tre i skogen?

Du må ha tillatelse fra grunneier for å hogge ned trær. Skal du sanke ved til bål kan du bruke tørre kvister du finner i skogen , men unngå å gjøre skade på friske trær (de brenner dessuten svært dårlig). I populære områder i for eksempel Oslomarka finnes det mange bevis på hensynsløs hogging av trær rundt leirplasse

Er mose fredet?

Arter og underarter av karplanter (inkl. frø), kryptogamer ( moser , lav og sopp), alger og virvelløse dyr i henhold til vedlagte liste er fredet mot direkte skade og ødeleggelse, innsamling og annen form for direkte etterstrebels

Kan man hugge juletre?

Allemannsretten gir deg ikke rett til å hogge juletrær! ... Om du bare tar deg en tur ut i skogen og hogger ned en gran for å bruke som juletre kan du risikere å få bot, og i verste fall også måtte erstatte treet for grunneieren. Dette høres kanskje billig ut, men det er det faktisk ikk

FAQ-AI

v0.0.0